Цени на реклама в Rabota.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 60 000 10 000 22 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 60 000 10 000 29 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 40 000 20 000
14 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 50 000 12 000
30 лв.
Wallpaper Всички страници 60 000 10 000 43 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 60 000 10 000 22 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
60 000 10 000 27 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
60 000 10 000 36 лв.
PR  статия         1000 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
ЦЕНИ И УСЛУГИ
Услуга
Цена ***
Публикуване на Exclusive обява
80 лв.
Публикуване на Premium обява 40 лв.
Публикуване на Standard Plus обява 20 лв.
Обявите с по-висок тип се показват преди останалите обяви. Всички обяви са с продължителност 4 седмици, при достигане на желания брой кандидати имате възможност да спрете обявата. Посочената цена е цена за публикуване на обявата и не зависи от периода на престой на обявата в сайта.
Услугата Търсене на CV в база данни може да бъде използвана в рамките на 6 месеца от закупуването й.


Цена на пакет
Отстъпка (%)
Стойност на Пакета
Standard Plus
Premium
Exclusive
360 лв.
10%
400 лв.
20
10
5
680 лв.
15%
800 лв.
40
20
10
960 лв.
20%
1200 лв.
60
30
15
1400 лв.
30%
2000 лв.
100
50
25

Примерен брой обяви, в случай че използвате кредитите от съответния пакет за закупуване на Standard Plus, Premium и Еxclusive на актуалните цени в момента.
Пакетите дават възможност за публикуване на обяви и ползване на други услуги в сайта със значителна отстъпка.
Закупеният пакет може да бъде използван наведнъж или на части в рамките на 1 година от датата на закупуване
Допълнителни опции:
Допълнителните опции са възможни при Standard Plus , Premium и Еxclusive обяви. Към цената на обявата се прибавя цената за избраните допълнителни опции.

Позиция за държава различна от България: 150 лв.
Поверителна обява: 80 лв.

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС