Цени на реклама в Blog.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 22 лв.
Half banner
300x600 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 29 лв.
Leader board
728x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 14 лв.
Wallpaper Начална страници и категории 80 000 25 000 43 лв.
Megaboard 960x200
Начална страници и категории 80 000 25 000 30 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 43 лв.
3D Cube 300x250 Начална страница и категории
80 000 25 000
27 лв.
3D Cube 300x600 Начална страница и категории
80 000 25 000
36 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС