Цени на реклама в Blog.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Half banner
300x600 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 13 лв.
Leader board
728x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Wallpaper Начална страници и категории 80 000 25 000 15 лв.
Wallpaper with banner 300x250
Начална страници и категории 80 000 25 000 25 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Sticky Scroll Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
80 000 25 000
13 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
80 000 25 000
16 лв.
Film Strip Всички страници
80 000 25 000
15 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС