Цени на реклама в Dnes.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 900 000 115 000 23 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 900 000 115 000 30 лв.
Leader board
728x90 px
Вътрешни страници 550 000 35 000 15 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Вътрешни страници 550 000 35 000
33 лв.
Wallpaper
Всички страници 900 000 115 000
45 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 900 000 115 000
23 лв.
PR Статия
      1 500 лв.
In-Article Billboard Всички страници
    39 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
900 000 115 000
32 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
900 000 115 000
42 лв.
Poststitial Всички страници 15 000
60 лв.
Pre-roll/Mid-roll
Цени
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС