Imoti.net e първият сайт за имоти
в българското интернет пространство,
който категорично се утвърди като
платформата с най-качествените обяви
5 379 262 месечни импресии (Gemius)

159 303 месечни потребители (Gemius)
Профил на аудиторията Реклама в сайта
В Imoti.net всички потребители, които търсят възможности за покупка, продажба и наем на имоти, могат да избират измежду над 110 000 актуални оферти, както и близо 1000 активни агенции и строителни фирми с обяви. Кауза на Imoti.net е да подпомага сектора на недвижимите имоти в борбата с нелоялните практики на пазара, както и да върне доверието на потребителите в коректните брокери. През 2015 г. сайтът инициира и организира първите „Годишни награди на Imoti.net“ за брокерите и агенциите, които утвърждават прозрачността и честния бизнес в работата си в полза на потребителите.
Ако харесваш Imoti.net