Investor.bg е първият проект на Investor Media Group
и за 15 години се наложи като най-надеждния източник
на бизнес и финансова информация, с лоялни читатели,
чийто брой стабилно се увеличава
5 588 029 месечни импресии (Gemius)

345 219 месечни потребители (Gemius)
Профил на аудиторията Реклама в сайта
Сайтът предлага новини, анализи, информация за фондовата борса, финансови отчети и др. Специализираните категории в сайта включват Борса, Forex, Имоти, Технологии, Style, Обучение и други. Investor.bg предлага индекси в реално време, котировки, фючърси. Сайтът се наложи и като платформата с най-предпочитан и посещаван форум. Сред читателите на Investor.bg постоянно се увеличава броят на студентите и младите хора, които откриват тук ново качествено знание.
Ако харесваш Investor.bg