Az-deteto.bg е най-популярният детски портал
498 828 месечни импресии (Gemius)

79 215 месечни потребители (Gemius)
Профил на аудиторията Реклама в сайта
Сайтът всеки ден публикува интересни, атрактивни, любопитни и образователни статии за най-малките в секциите „Наука“, „Забава“ и „Хоби“. За забавление на всяко дете в сайта може да се открият и онлайн игри и детски приказки и песни. Az-deteto.bg е уникален проект със специалното внимание, което отделя за правилата за безопасност в интернет и международните норми за децата в онлайн пространството. Az-deteto.bg е инициатор и организатор на популярни събития и кампании, насочени към децата и родителите, сред които са спортният празник „Детска Игриада“ и кампанията „Забавното четене“.
Ако харесваш Az-deteto.bg