Цени на реклама в Imoti.net
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 170 000 10 000 8 лв.
Начална страници

12 лв.
Избрани страници     12 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 170 000 10 000 10 лв.
Начална страници

14 лв.
Избрани страници     15 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 170 000 10 000 6 лв.
Начална страници

9 лв.
Избрани страници     9 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 170 000 10 000 9 лв.
Избрани страници       12 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
170 000 10 000 15 лв.
Избрани страници
    20 лв.
Push&Unpush Leaderboard Banner
728x90 px
Вътрешни страници
170 000 10 000
15 лв.
Push&Unpush Horizontal Magaboard Banner Вътрешни страници
170 000
10 000
24 лв.
Scroll-Leaderboard Banner Всички страници 170 000 10 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Toplayer Banner Всички страници 170 000 10 000
24 лв.
Избрани страници     30 лв.
Full Screen Overlay  Всички страници 170 000 10 000
30 лв.
Избрани страници     40 лв.
Rollband Banner Всички страници 170 000 10 000
30 лв.
Video Rollband Banner Всички страници 170 000
10 000 55 лв.
Videostitial Banner Всички страници 170 000
10 000
45 лв.
3D Box Всички страници
170 000 10 000
12 лв.
Избрани страници     16 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
170 000 10 000
12 лв.
Избрани страници     18 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
170 000 10 000
15 лв.
Избрани страници     23 лв.
Film Strip Всички страници
170 000 10 000
12 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
170 000 10 000
15 лв.
PR статия
        600 лв
Scratch
20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
TVC Banner 20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Floating banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Expandable banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Synchronized banner без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ: При ЕДНОВРЕМЕННО закупуване на рекламно присъствие в сайтовете от Медийна група Investor.bg и в телевизия BG ON AIR ще получите допълнителна отстъпка от 10%