Snimka.bg е платформа, в която над
190 000 регистрирани потребители
съхраняват преживяванията си под
формата на снимки в лични и
публични албуми
3 789 375 месечни импресии (Gemius)

181 658 месечни потребители (Gemius)
Профил на аудиторията Реклама в сайта
Snimka.bg поддържа изключително бърз ъплоуд - стотици снимки за минути. Сайтът позволява лесно споделяне – с приложение за Facebook, опции за следване на приятели, изпращане по имейл и други.