Bloombergtv.bg е онлайн платформата на
телевизия Bloomberg TV Bulgaria
Всеки ден екипът от опитни журналисти публикува статии и видео по съдържанието от програмата на бизнес канала, който работи в тясна връзка с журналистите от Bloomberg Television. Сайтът публикува навременна и достоверна информация за пазарите, бизнеса и икономиката в България и по света, поддържа и безплатен видеоархив на предаванията. Предлага на читателите и зрителите актуална програма на Bloomberg TV Bulgaria, както и информация за екипа и водещите. Сайтът излъчва онлайн на живо програмата на Bloomberg TV Bulgaria.
Ако харесваш Bloombergtv.bg