Цени на реклама в Rabota.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 60 000 10 000 10 лв.
Начална страници

15 лв.
Избрани страници     15 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 60 000 10 000 13 лв.
Начална страници

19 лв.
Избрани страници     19 лв.
Wallpaper Всички страници 60 000 10 000 15 лв.
Начална страници

20 лв.
Избрани страници     20 лв.
Wallpaper with banner 300x250

Всички страници 60 000 10 000 25 лв.
Начална страници

35 лв.
Избрани страници     35 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
60 000 10 000 15 лв.
Избрани страници
    20 лв.
Parade Banner
1000x400 px
Всички страници 60 000 10 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Toplayer Banner Всички страници 60 000 10 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Corner Banner Всички страници 60 000 10 000
10 лв.
Избрани страници     15 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 60 000 10 000
10 лв.
Избрани страници     15 лв.
Drawbridge w/o auto load Всички страници 60 000 10 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Drawbridge with auto load Всички страници 60 000
10 000
20 лв.
Full Screen Overlay  Всички страници 60 000 10 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Sidekick Banner Всички страници 60 000 10 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Rollband Banner Всички страници 60 000 10 000
20 лв.
Video Rollband Banner Всички страници 60 000
10 000 20 лв.
Transparent Video Overlay Banner Всички страници 60 000
10 000
20 лв.
Videostitial Banner Всички страници 60 000
10 000
20 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
60 000 10 000
15 лв.
Избрани страници     22 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
60 000 10 000
20 лв.
Избрани страници     29 лв.
Film Strip Всички страници
60 000 10 000
16 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
60 000 10 000
20 лв.
PR  статия         600 лв.
TVC Banner 20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Floating banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Expandable banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Synchronized banner без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
ЦЕНИ И УСЛУГИ
Услуга
Цена ***
Публикуване на Exclusive обява
80 лв.
Публикуване на Premium обява 40 лв.
Публикуване на Standard Plus обява 20 лв.
Търсене на CV в база данни - 100 броя 80 лв.
Търсене на CV в база данни - 300 броя 95 лв.
Обявите с по-висок тип се показват преди останалите обяви. Всички обяви са с продължителност 4 седмици, при достигане на желания брой кандидати имате възможност да спрете обявата. Посочената цена е цена за публикуване на обявата и не зависи от периода на престой на обявата в сайта.
Услугата Търсене на CV в база данни може да бъде използвана в рамките на 6 месеца от закупуването й.


Цена на пакет
Отстъпка (%)
Стойност на Пакета
Standard Plus
Premium
Exclusive
360 лв.
10%
400 лв.
20
10
5
680 лв.
15%
800 лв.
40
20
10
960 лв.
20%
1200 лв.
60
30
15
1400 лв.
30%
2000 лв.
100
50
25

Примерен брой обяви, в случай че използвате кредитите от съответния пакет за закупуване на Standard Plus, Premium и Еxclusive на актуалните цени в момента.
Пакетите дават възможност за публикуване на обяви и ползване на други услуги в сайта със значителна отстъпка.
Закупеният пакет може да бъде използван наведнъж или на части в рамките на 1 година от датата на закупуване
Допълнителни опции:
Допълнителните опции са възможни при Standard Plus , Premium и Еxclusive обяви. Към цената на обявата се прибавя цената за избраните допълнителни опции.

Позиция за държава различна от България: 150 лв.
Поверителна обява: 80 лв.


* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ: При ЕДНОВРЕМЕННО закупуване на рекламно присъствие в сайтовете от Медийна група Investor.bg и в телевизия BG ON AIR ще получите допълнителна отстъпка от 10%