Цени на реклама в Puls.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Начална страница 15 000 3 000 18 лв.
Всички страници 50 000 12 000
12 лв.
Избрани страници     18 лв.
Half banner
300x600 px
Начална страница 15 000 3 000 23 лв.
Всички страници 50 000 12 000
15 лв.
Избрани страници     23 лв.
Leader board
728x90 px
Начална страница 15 000 3 000 15 лв.
Всички страници 50 000 12 000
10 лв.
Избрани страници     15 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Начална страница 15 000 3 000 24 лв.
Всички страници   50 000 12 000
16 лв.
Избрани страници       24 лв.
Wallpaper Начална страница 15 000 3 000 30 лв.
Всички страници 50 000 12 000
24 лв.
Избрани страници     30 лв.
Wallpaper with banner 300x250

Начална страница 15 000 3 000 48 лв.
Всички страници 50 000 12 000
36 лв.
Избрани страници     48 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
    15 лв.
Избрани страници
    20 лв.
Push&Unpush Leaderboard Banner
728x90 px
Всички страници
    15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Parade Banner
1000x400 px
Всички страници     24 лв.
Избрани страници     30 лв.
Push&Unpush Horizontal Magaboard Banner Всички страници
    24 лв.
Избрани страници     30 лв.
Scroll-Leaderboard Banner Всички страници     15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Toplayer Banner Всички страници     24 лв.
Избрани страници     30 лв.
Corner Banner Всички страници     15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници     15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Drawbridge w/o auto load Всички страници     30 лв.
Избрани страници     40 лв.
Drawbridge with auto load Всички страници     35 лв.
Full Screen Overlay  Всички страници     30 лв.
Избрани страници     40 лв.
Sidekick Banner Всички страници     30 лв.
Избрани страници     40 лв.
Rollband Banner Всички страници     30 лв.
Video Rollband Banner Всички страници     55 лв.
Transparent Video Overlay Banner Всички страници     40 лв.
Videostitial Banner Всички страници     45 лв.
Sticky Note Banner Всички страници     15 лв.
Избрани страници     20 лв.
PR статия         500 лв.
In-Text ads Всички страници, без "Форум" и без "Заболявания и състояния"  5 думи, 7 дни   1240 лв
Тема на седмицата На всички страници без форум   продължителност 7 дни   850 лв.
Галерия На всички страници без форум   продължителност 7 дни   450 лв.
In Article Video Всички страници
  24 лв.
Избрани страници 36 лв.
Video Pushdown Всички страници
  24 лв.
Главна страница 36 лв.
Избрани страници 36 лв.
In-Article Billboard Всички страници
  20 лв.
Избрани страници 29 лв.
3D Box Всички страници
50 000 12 000
21 лв.
Избрани страници     31 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
50 000 12 000
18 лв.
Избрани страници     27 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
50 000 12 000
23 лв.
Избрани страници     35 лв.
Film Strip Всички страници
50 000 12 000
18 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
50 000 12 000
21 лв.
Scratch
20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
TVC Banner 20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Floating banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Expandable banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Synchronized banner без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Newsletter ads Цените са по договаряне
Услуга
Описание
 
Период
Цена ***
Брандиране на тема от категория "Заболявания и състояния" Поставяне на банер с размер 300x250 px - 100% присъствие в конкретно заболяване и всички подстраници към него. 1 месец 380 лв.
Услуга Описание Брой теми от категория "Заболявания и състояния" Период Цена ***
        Пакетна цена Месечна цена
Спонсорски банер
"Amazing Targeting"
Поставяне на банер с размер 440x60 px -100% присъствие в конкретно заболяване и всички подстраници към него. 1 тема 3 месеца 450 лв 150 лв
1 тема 6 месеца 810 лв 135 лв
3 теми 3 месеца 1147,50 лв 127,50 лв
3 теми 6 месеца 2160 лв 120 лв
7 теми 6 месеца 3600 лв 85,71 лв
8 теми 12 месеца 7200 лв 75 лв
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ: При ЕДНОВРЕМЕННО закупуване на рекламно присъствие в сайтовете от Медийна група Investor.bg и в телевизия BG ON AIR ще получите допълнителна отстъпка от 10%

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените