Цени на реклама в Bloombergtv.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Цена*
Rectangle
300x250 px
Всички страници 24 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 30 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 18 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 38 лв.
Wallpaper Всички страници 48 лв.
Wallpaper with banner 300x250 Всички страници 55 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 40 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 40 лв.
Стандартен PR   1000 лв.
In Article Video Всички страници
48 лв.
Video Pushdown Всички страници
48 лв.
In-Article Billboard Всички страници
39 лв.
3D Box Всички страници
42 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
30 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
38 лв.
Film Strip Всички страници
24 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
35 лв.
Pre-roll/Mid-roll
Цени
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

 
Телевизионна реклама
 
Bloomberg TV Bulgaria
 
 

За допълнителна информация може да се свържете с нашия търговски отдел.

КОНТАКТИ

Търговски отдел

тел: (+359 2) 812 98 65
reklama@bloombergtv.bg