Цени на реклама в Blog.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Half banner
300x600 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 13 лв.
Leader board
728x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Wallpaper Начална страници и категории 80 000 25 000 15 лв.
Wallpaper with banner 300x250
Начална страници и категории 80 000 25 000 25 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Push&Unpush Leaderboard Banner
728x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
Parade Banner
1000x400 px
Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Scroll-Leaderboard Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
Toplayer Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Corner Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
Sticky Scroll Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
Drawbridge w/o auto load Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Drawbridge with auto load Начална страници и категории 80 000
25 000
20 лв.
Full Screen Overlay  Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Sidekick Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Rollband Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
20 лв.
Video Rollband Banner Начална страници и категории 80 000
25 000 20 лв.
Transparent Video Overlay Banner Начална страници и категории 80 000
25 000
20 лв.
Videostitial Banner Начална страници и категории 80 000
25 000
20 лв.
TVC Banner 20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Floating banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Expandable banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Synchronized banner без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ: При ЕДНОВРЕМЕННО закупуване на рекламно присъствие в сайтовете от Медийна група Investor.bg и в телевизия BG ON AIR ще получите допълнителна отстъпка от 10%