Цени на реклама в Blog.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Half banner
300x600 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 13 лв.
Leader board
728x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Wallpaper Начална страници и категории 80 000 25 000 15 лв.
Wallpaper with banner 300x250
Начална страници и категории 80 000 25 000 25 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000 10 лв.
Push&Unpush Leaderboard Banner
728x90 px
Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
Parade Banner
1000x400 px
Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Scroll-Leaderboard Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
Toplayer Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Corner Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
Sticky Scroll Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
10 лв.
Drawbridge w/o auto load Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Drawbridge with auto load Начална страници и категории 80 000
25 000
20 лв.
Full Screen Overlay  Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Sidekick Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
15 лв.
Rollband Banner Начална страници и категории 80 000 25 000
20 лв.
Video Rollband Banner Начална страници и категории 80 000
25 000 20 лв.
Transparent Video Overlay Banner Начална страници и категории 80 000
25 000
20 лв.
Videostitial Banner Начална страници и категории 80 000
25 000
20 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
80 000 25 000
15 лв.
Избрани страници    
3D Cube 300x600 Всички страници
80 000 25 000
20 лв.
Избрани страници    
Film Strip Всички страници
80 000 25 000
15 лв.
TVC Banner 20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Floating banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Expandable banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Synchronized banner без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ: При ЕДНОВРЕМЕННО закупуване на рекламно присъствие в сайтовете от Медийна група Investor.bg и в телевизия BG ON AIR ще получите допълнителна отстъпка от 10%