Цени на реклама в Teenproblem.net
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 75 000 25 000 10 лв.
Начална страници

16 лв.
Избрани страници     14 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 75 000 25 000 10 лв.
Начална страници

15 лв.
Избрани страници     15 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 75 000 25 000 4 лв.
Начална страници

6 лв.
Избрани страници     6 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 75 000 25 000 12 лв.
Начална страници  
 
18 лв.
Избрани страници       16 лв.
Wallpaper Всички страници 75 000 25 000 16 лв.
Начална страници

22 лв.
Избрани страници     20 лв.
Wallpaper with banner 300x250

Всички страници 75 000 25 000 26 лв.
Начална страници

38 лв.
Избрани страници     34 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
75 000 25 000 15 лв.
Избрани страници
    20 лв.
Push&Unpush Leaderboard Banner
728x90 px
Всички страници
75 000 25 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Parade Banner
1000x400 px
Всички страници 75 000 25 000
24 лв.
Избрани страници     30 лв.
Push&Unpush Horizontal Magaboard Banner Всички страници
75 000
25 000
24 лв.
Избрани страници     30 лв.
Scroll-Leaderboard Banner Всички страници 75 000 25 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Toplayer Banner Всички страници 75 000 25 000
24 лв.
Избрани страници     30 лв.
Corner Banner Всички страници 75 000 25 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 75 000 25 000
15 лв.
Избрани страници     20 лв.
Drawbridge w/o auto load Всички страници 75 000 25 000
30 лв.
Избрани страници     40 лв.
Drawbridge with auto load Всички страници 75 000
25 000
35 лв.
Full Screen Overlay  Всички страници 75 000 25 000
30 лв.
Избрани страници     40 лв.
Sidekick Banner Всички страници 75 000 25 000
30 лв.
Избрани страници     40 лв.
Rollband Banner Всички страници 75 000 25 000
30 лв.
Video Rollband Banner Всички страници 75 000
25 000 55 лв.
Transparent Video Overlay Banner Всички страници 75 000
25 000
40 лв.
Videostitial Banner Всички страници 75 000
25 000
45 лв.
Sticky Note Banner Всички страници     15 лв.
Избрани страници     20 лв.
PR статия
      350 лв.
In Article Video Всички страници
  18 лв.
Избрани страници 24 лв.
Video Pushdown Всички страници
  18 лв.
Главна страница 27 лв.
Избрани страници 24 лв.
In-Article Billboard Всички страници
  15 лв.
Избрани страници 20 лв.
3D Box Всички страници
75 000 25 000
16 лв.
Избрани страници     21 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
75 000 25 000
15 лв.
Избрани страници     21 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
75 000 25 000
15 лв.
Избрани страници     23 лв.
Film Strip Всички страници
75 000 25 000
15 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
75 000 25 000
15 лв.
Scratch 20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
TVC Banner 20% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Floating banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Expandable banner 50% завишаване върху най-високия CPM за съответната позиция
Synchronized banner без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ: При ЕДНОВРЕМЕННО закупуване на рекламно присъствие в сайтовете от Медийна група Investor.bg и в телевизия BG ON AIR ще получите допълнителна отстъпка от 10%