In-Article Billboard
In-Article Billboard форматът поставя рекламен банер в средата на всяка статия. Форматът се визуализира в статии с дължина минимум 5 абзаца, като се появява между 4-ти и 5-ти абзац. В момента в който потребителят стигне до края на абзаца, след който е заложено да се появи банерът, той се зарежда в самата статия, избутвайки съдържанието надолу. Банерът може да се затвори по всяко време с бутон ‘x’ в горния десен ъгъл.
При клик върху банера, потребителят се пренасочва към целевата страница (Landing page).