reklama.investor.bg » за реклама » общи условия » отстъпки при директно закупуване
Скала за обемни отстъпки при директно закупуване в сила от 05.02.2015г.
1 000 лв
3 000 лв
16%
3 001 лв
5 000 лв
21%
5 001 лв
10 000 лв
22%
10 001 лв
20 000 лв
23%
20 001 лв
40 000 лв
24%
40 001 лв
50 000 лв
25%
50 001 лв
80 000 лв
26%
80 001 лв
100 000 лв
28%
100 001 лв
150 000 лв
30%
150 001 лв
250 000 лв
32%
250 001 лв
по договаряне