reklama.investor.bg » за реклама » общи условия » отстъпки при директно закупуване

Обемна скала и допълнителни отстъпки за закупуване на реклама в медийните канали на Инвестор Медия Груп АД
в сила от 01 януари 2019 г.

 

Обемна скала за закупуване на рекламни форми в телевизия Bulgaria ON AIR & BLOOMBERG TV BULGARIA.

 

Гарантиран нетен обем

отстъпка

2,000 лв.

5%

5,000 лв.

7%

15,000 лв.

12%

30,000 лв.

18%

50,000 лв.

25%

100,000 лв.

33%

150,000 лв.

41%

200,000 лв.

49%

Над 250 000 лв.

по договаряне

 

Отстъпката за обем се предоставя авансово на агенции/клиенти, които гарантират определено ниво на нет бюджет в телевизия Bulgaria ON AIR & Bloomberg TV Bulgaria за периода 1 януари – 31 декември 2019.

 

Обемна скала за закупуване на интернет реклама в сайтовете на Инвестор Медия Груп АД

 

Гарантиран  нетен обем

отстъпка

10,000 лв.

10%

20,000 лв.

13%

50,000 лв.

17%

70,000 лв.

20%

90,000 лв.

24%

120,000 лв.

28%

150,000 лв.

31%

200 000 лв.

34%

над 250 000 лв.

по договаряне

 

 

Отстъпката за обем се предоставя авансово на агенции/клиенти, които гарантират определено ниво на нет бюджет в сайтовете на групата за периода 1 януари – 31 декември 2019. За генериран приход се зачитат и обемите от programmatic preferred & guaranteed deals.

Допълнителни отстъпки:

Агенционна отстъпка – 15%

Агенционна отстъпка се полага на всички медии и рекламни агенции, които имат сключен договор за обем с медията и обслужват повече от един рекламодател.

Отстъпка за ранно договаряне – 10%

В случай, че клиентът/агенцията сключат споразумение с медията за гарантиран годишен обем за 2019 година до дата 16 януари 2019г. Към договорената авансова обемна отстъпка се добавя кумулативно 10% отстъпка за ранно договаряне.

Кросмедийна отстъпка – 10%

Клиентите/агенциите, които гарантират в договор бюджет за интернет реклама и реклама в телевизия Bulgaria ON AIR & Bloomberg TV Bulgaria, като гарантираният бюджет за телевизионна реклама е в съотношение не по-малко от 25% от бюджета гарантиран за реклама в интернет - получават допълнителна кумулативна отстъпка от 10%.

! Всички изброени по-горе отстъпки се начисляват кумулативно (последователно).

Забележка:

Посочените отстъпки не важат за рекламни кампании планирани на бартерен принцип.

 

 

27.12.2018г. Търговски екип „Инвестор Медия Груп“