Важно: Всички криейтиви следва да бъдат одобрени от Инвестор.БГ АД. Те трябва да изпълняват всички условия, указани по-долу. Рекламните форми, които не покриват всички изисквания ще бъдат връщани за преработване, което може да доведе до забавяне излъчването на рекламата.

 
Технически изисквания:
 • Максимална тежест – според изискванията за съответната рекламна форма по тарифа;
 • Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
Ако банера съдържа звук:
 • Звука се стартира само след действие от страна на потребителя;
 • Задължително трябва да има бутони „звук“ и „без звук“. Състоянието на бутона по подразбиране трябва да е изкючено (без звук).
 • Силата на звука не трябва да надвишава 12db.
Необходими файлове:
Готовите рекламни формати се публикуват като HTML5 криейтив.
 • променлива clickTag и target=_blank. (по стандарти на Gemius)
 • използваните във файла картинки, JS код, шрифтове;
Други изисквания:
 • Банерите не могат да съдържат код с обръщения към други сървъри и връзки, освен служебно залаганите от Инвестор.БГ АД, или освен изрично одобрени от Инвестор.БГ АД.
 • Рекламните материали се изпращат 24 часа преди старта на кампанията;
 • Стандартните рекламни форми се изготвят изцяло от клиента, освен ако предварително не е уговорено друго.

 
TVC банер
Технически изисквания:
 • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
 • Брой на изискващите се файлове: 2 (един основен и един допълващ)
 • Размери: 300x250/728x90/960x200
 • Формат: FLV
 • Максимална тежест на криейтива: 2.2 mb
 • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
 • Допълващ файл: Подготвените криейтиви трябва да имат допълващи такива/допълващи файлове във формати GIF или JPG.
 • Максимална тежест на допълващия файл: До 20 kb
 • Честота на излъчване: При иницииране на видеото от потребител - опционално (по желание на клиента). При автоматично стартиране – веднъж на уникален потребител на ден на сайт.
 • Продължителност на видео криейтива/ Лупинг: Максималната продължителност е 30 секунди. Лупинг е неограничен в рамките на указаното време.
 • Стартиране на видео криейтива: Инициира се от потребителя (чрез клик) или стартира автоматично.
 • Звук: Позволен. При иницииране на видеото от потребител - опционално (по желание на клиента). При автоматично стартиране - по подразбиране стартира без звук. Звукът се инициира от потребителя при клик.
Важно!!! Задължително е наличието на бутони Play/Pause, Stop, Sound/Mute или техните еквиваленти на български език: старт/пауза, стоп, звук/без звук;


 
Floating и Expandable банери
  
 • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
 • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
 • Максимални размери в разширено състояние: 300x250 до 600х250; 728х90 до 728х400; 960х200 до 960х400; 300х600 до 600х600
 • Необходими файлове: HTML5 или GIF, JPG
    Включително и всички използвани шрифтове и програмни кодове (Java Script), които да послужат при необходимост от корекции.
 • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
 • Максимална тежест на криейтива: 200 kb
 • Максимална тежест на допълващия файл: До 80 kb
 • Честота на излъчване: Веднъж на уникален потребител за ден на един сайт.
 • Анимация/ Лупинг: Максималната продължителност на анимация е 15 секунди. Лупинг е неограничен в рамките на указаното време.
 • Видео: Позволено е – важат индивидуалните описанията на техническите изисквания към всеки отделен рекламен формат. Стартира единствено при клик от страна на потребител.
 • Звук: Позволен само за съдържащите се видео файлове и се стартира едновременно с тях. По подразбиране банерът стартира без звук.
 • Стартиране на нестандартната част на банера: Автоматично или при потребителско действие (при клик върху бутон „Виж още“/ „Виж отново“ или при преминаване на курсора на мишката върху криейтива.  
 • Спиране на нестандартната част на банера: Автоматично (след 10 секунди) или при потребителско действие (при клик върху бутон „Затвори“ или при отместване на курсора на мишката от криейтива.  

 
Synchronized банер
 • Размери на стандартните позиции: 300x250px и 728x90px;
 • Максимална тежест – 200 kb
 • Трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
 • Необходими файлове: HTML5 или GIF, JPG
  Включително и всички използвани шрифтове и програмни кодове (Java Script), които да послужат при необходимост от корекции.
 • HTML Demo – интеграция на нестандартната реклама към актуалния HTML код на съответния сайт посредством Java Script, в това число правилно позициониране, работеща функционалност и съвместимост между основните браузъри.
* Някои от стандартните банери в сайтовете нямат фиксирани позииции и мястото им се определя от моментното съдържание на сайта. В тези случаи задължително трябва да бъде изпратен Java Script, който да е съобразен с тази особеност!
Други изисквания:
 • Банерите не могат да съдържат код с обръщения към други сървъри и връзки, освен служебно залаганите от Инвестор.БГ АД, или освен изрично одобрени от Инвестор.БГ АД.
 • Рекламните материали се изпращат 3 дни преди старта на кампанията;
 • Нестандартните рекламни форми се изготвят изцяло от клиента, освен ако предварително не е уговорено друго.

 
Footer Banner
Описание:
 • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
 • Срок за представяне: Най-късно 3 работни дни преди стартиране на кампанията.
 • Брой на изискващите се файлове: 2 (един основен и един допълващ). Оргиналният .FLA файл, всички използвани шрифтове и програмни кодове (Java Script), които да послужат при необходимост от корекции.
 • Основни размери : 1000x90 px
 • Височина на излизащия от основния размер елемент: До 110 px
 • Формат: SWF, HTML - Flash/.SWF: Приемливи версии – за Flash Player версия 10 или по-ниска.
 • Максимална тежест на криейтива: 80 kb
 • Допълващ файл: Подготвените криейтиви трябва да имат допълващи такива/допълващи файлове във формати JPG
 • Максимална тежест на допълващия файл: До 20 kb
 • Видео: Не е позволено
 • Честота на излъчване: Визуализира се веднъж на ден на уникален потребител
 • Анимация/Лупинг: Позволената максимална продължителност на анимация е 15 секунди. Лупинг е неограничен в рамките на указаното време
 • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел
 • Звук: Не е позволено

 
Поставяне на VIP линк в start.bg
Технически изисквания:
 • Максимална дължина на текста – 30 символа
 • Освен текста се подава и URL адрес на където ще води линка

 
VIP Обява в rabota.bg
Технически изисквания:
 • регистрация на потребител, като работодател с въвеждане на достоверни контакти: булстат, телефон, име на фирма, електронна поща
 • публикуване на съдържание, което да отговаря на условията на сайта
 • избор на срок за VIP обявата
 • публикуване на съдържание, което да отговаря на условията на сайта
 • заплащане на услугата посредством електронна фактура, която се изпраща на e-mail адрес

 
Mobile ads банери
Технически изисквания:
 • Описание: Този рекламен формат позволява излъчване на мобилна реклама на екрана на мобилното устройство на потребилеля, с възможност за авоматично скалиране и центриране на рекламата съобразена с големината на екрана на мобилното устройство на потребител, както и спрямо ориентацията на екрана на устройството.
 • Наличност: dnes.bg, gol.bg, investor.bg, az-jenata
 • Срок за представяне на рекламния криейтив: Най-късно 1 работeн дeн преди стартиране на кампанията.
 • Брой на изискващите се файлове за формати GIF, PNG и JPEG: 2 (два) - 728х90 за Ландскейп ориентация на екрана и 360х120 за Портрет ориентация на екрана. Рекламните криейтиви автоматично се скалират от 728x90 до 320x50 и 120x20 и от 360x120 до 300x75, 216x54 и до 80x15 пиксел.
 • Брой на изискващите се файлове за формати анимиран GIF: 7 (седем). Нужно е предоставянето на пълния набор от изискваните формати за двете ориентации на екрана, съответно: Ландскейп: 728x90, 320x50, 120x20 и Портрет: 360x120, 300x75, 216x54 и 80x15 пискела поради невъзможността за скалиране.
 • Важно - възможно е предоставянето и само на един размер банер - 300х50 или 320х50, но в този случай банерът няма да скалира и няма да се центрира в устройството на потребителя
 • Формат: GIF, PNG, JPEG, Анимиран GIF
 • Максимална тежест криейтива: GIF, PNG, JPEG за неподвижни изображения -не по-голяма от 6 KB големина на файла
  Анимиран GIF за анимации- не по-голяма от 9 KB големина на файла
 • Видео: Не е позволено.
 • Честота на излъчване: Опционално – по желание на клиента.
 • Анимация/лупинг: Максималната продължителност на анимация е 15 секунди. Лупинг е неограничен в рамките на указаното време.
 • Звук: Не е позволен.
 • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
 • Бутони с призив за действие: Всички бутони за интеракция с потребителя се вграждат в рекламния криейтив.

 
Технически изисквания:
За брандинг изработен и подаден от рекламодателя:
 • Да се предостави визуализацията в PSD файл или друг работен файл.
За брандинг, който се изработва от Инвестор.БГ:
 • Векторно лого във формат EPS;
 • Рекламна визия на продукта в голям формат – файл TIF или PNG;
 • Изисквания за текста, разположението на графичните елементи и цялостната композиция на брандинга;

 
Технически изисквания:
 • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ.
 • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
 • Брой на изискващите се файлове: 1
 • Размери : минималнат ширина 1280 px
 • Формат: PNG, JPEG, JPG
 • Максимална тежест на криейтива: 200 kb
 • Работен файл на криейтива: PSD или друг работен файл. Използва се за корекции и отстраняване на проблеми с  рекламния криейтив.
 • При изработване на криейтива от Инвестор.БГ АД: Векторно лого във формат EPS, Рекламна визия на продукта в голям формат – файл TIF или PNG; Изисквания за текста, разположението на графичните елементи и цялостната композиция на wallpaper-а.
 • Видео: Не е позволено.
 • Честота на излъчване: Опционално – по желание на клиента.
 • Анимация/Лупинг: Не е позволена.
 • Звук: Не е позволен. 

 
Технически изисквания:
Стандартен PR:

Готовите текстове се приемат 24 часа преди публикуване. Материалите се преглеждат и при необходимост – редактират, след което се връщат за одобрение от клиента. В случай, че се налага редакция или пренаписване на по-голямата част предоставения текст от журналист на сайта, то услугата се заплаща допълнително.

 • Изборът на категорията, в която ще бъде публикуван материала, става по преценка на редактора в зависимост от съдържанието му;
 • Статията остава в безплатния архив на сайта;
 • Дължина на текста: до 300 думи (във формат “.doc”);
 • Брой връзки към други сайтове: 2 (необходимо е URL адресите да бъдат конкретно посочени);
 • Брой снимки: 1 (представят се във формати “.jpg“ или “.png”);
 • Всеки материал се означава със специалне знак, като при премминаване с мишката върху него се появява надпис „Платена публикация“.
Мултимедиен PR:

Готовите текстове се приемат 24 часа преди публикуване. Материалите се преглеждат и при необходимост – редактират, след което се връщат за одобрение от клиента. В случай, че се налага редакция или пренаписване на по-голямата част предоставения текст от журналист на сайта, то услугата се заплаща допълнително.

 • Изборът на категорията, в която ще бъде публикуван материала, става по преценка на редактора в зависимост от съдържанието му;
 • Статията остава в безплатния архив на сайта;
 • Дължина на текста: до 300 думи (във формат “.doc”);
 • Брой връзки към други сайтове: 2 (необходимо е URL адресите да бъдат конкретно посочени);
 • Брой снимки: 1 (представят се във формати “.jpg“ или “.png”);
 • Брой слайдшоу: 1 (до 10 снимки, като всяка отделна снимка се представя във формати “.jpg“ или “.png );
 • Брой видео материал: 1 (дължина до 3 минути; формат на файла: avi, MPEG, MOV; размер на картината: 16:9 (574х325px); тежест на файла: до 2МБ, звук: Да);
 • Всеки материал се означава със специалне знак, като при премминаване с мишката върху него се появява надпис „Платена публикация“.
PR с максимална медийна видимост:

Готовите текстове се приемат 24 часа преди публикуване. Материалите се преглеждат и при необходимост – редактират, след което се връщат за одобрение от клиента. В случай, че се налага редакция или пренаписване на по-голямата част предоставения текст от журналист на сайта, то услугата се заплаща допълнително.

 • Изборът на категорията, в която ще бъде публикуван материала, става по преценка на редактора в зависимост от съдържанието му;
 • Статията остава в безплатния архив на сайта;
 • Дължина на текста: до 300 думи (във формат “.doc”);
 • Брой връзки към други сайтове: 2 (необходимо е URL адресите да бъдат конкретно посочени);
 • Брой снимки: 1 (представят се във формати “.jpg“ или “.png”);
 • Снимкова галерия – 1 (до 10 снимки)
 • или
 • Брой видео материал: 1 (дължина до 3 минути; формат на файла: avi, MPEG, MOV; размер на картината: 16:9 (574х325px); тежест на файла: до 2МБ, звук: Да)
 • Всеки материал се означава със специалне знак, като при премминаване с мишката върху него се появява надпис „Платена публикация“
   Технически изисквания за снимки към ПР материалите:
  • Dnes.bg:
   -    вертикална - 350/448 px
   -    хоризонтална - 600/359 px
   -    за да може да се приспособи за двата типа снимка: 600/448 px
  • Gol.bg:
   -    640/480 px
  • Puls.bg:
   -    В „Топ 5“ – 400/340 px
   -    В „Ново в Puls“, Портретни снимки в интервюта – 280/300 px
   -    В „Тема на седмицата“ – 300/120 px
   -    В „Галерия“ – 550/400 px
  • Teenproblem.net:
   -    Снимка в статията – 576/371 px
   -    Снимка на водеща статия /начална страница/ - 499/304 px
  • Investor.bg:
   -    За малка снимка, която да не се появява в самата статия – 120/140 px.
   -    За малка снимка (вертикална) в самата статия – 330/440 px
   -    За голяма снимка (хоризонтална) в самата статия – 658/ 370 px
   -   Гъстота за снимките - поне 72 (препоръчително 300) пиксела на инч. 
  • Bloombergtv.bg: 648x400 px
  • Az-jenata.bg: 640/480 px
  • Tialoto.bg: 320/427 px
  • Az-deteto.bg: 600/389 px

 •  
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 2 (един основен и един допълващ)
  • Размери в разгънато състояние: 1000x420 px
  • Размери в свито състояние: 1000x66 px
  • Формат: SWF, HTML
   Flash/.SWF: Приемливи версии – за Flash Player версия 10 или по-ниска. Включително и оригиналният .FLA файл, всички използвани шрифтове и програмни кодове (Java Script), които да послужат при необходимост от корекции.
  • Максимална тежест на криейтива: 80 kb
  • Допълващ файл: Подготвените криейтиви трябва да имат допълващи такива/допълващи файлове във формати GIF или JPG. Размерите на файловете трябва да бъдат същите като размерите на криейтива в свито състояние.
  • Максимална тежест на допълващия файл: 20 kb
  • МЧестота на излъчване: Веднъж на уникален потребител за ден на един сайт.
  • Анимация/Лупинг: Максималната продължителност на анимация е 15 секунди. Лупинг е неограничен в рамките на указаното време.
  • Видео: Ако потребителят е инициирал зареждане / play на видео, е допустима максимална продължителност от 30 секунди. Лупинг е неограничен в рамките на указаното време. При липса на подобно взаимодействие криейтивът се затваря автоматично.
   Виж изискванията за видео криейтиви.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: По подразбиране стартира без звук. Звукът се инициира от потребителя при клик.

   
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне на рекламния криейтив: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 2 (един основен и един допълващ)
  • Размери в свито състояние: 100х100 px
  • Размери в разширено състояние:До 400х400 px
  • Формат: SWF, GIF, JPG, PNG, HTML
   Flash/.SWF: Приемливи версии – за Flash Player версия 10 или по-ниска. Включително и оригиналният .FLA файл, всички използвани шрифтове и програмни кодове (Java Script), които да послужат при необходимост от корекции.
  • Максимална тежест криейтива: 80 kb
  • Допълващи файлове: Подготвените криейтиви трябва да имат допълващи такива/допълващи файлове във формати GIF или JPG. Размерите на файловете трябва да бъдат същите като размерите на криейтива в свито състояние.
  • Максимална тежест на допълващия файл: До 20 kb
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Веднъж на уникален потребител за ден на един сайт.
  • Анимация: Максималната продължителност на анимация е 15 секунди. Лупинг е неограничен в рамките на указаното време.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: По подразбиране стартира без звук. Звукът се инициира от потребителя при клик.

   
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне на рекламния криейтив: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 2 (един основен и един допълващ)
  • Размери: 128х200 px
  • Формат: SWF, GIF, JPG, PNG, HTML
   Flash/.SWF: Приемливи версии – за Flash Player версия 10 или по-ниска. Включително и оригиналният .FLA файл, всички използвани шрифтове и програмни кодове (Java Script), които да послужат при необходимост от корекции.
  • Максимална тежест криейтива: 80 kb
  • Допълващи файлове: Подготвените криейтиви трябва да имат допълващи такива/допълващи файлове във формати GIF или JPG.
  • Максимална тежест на допълващия файл: До 20 kb
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Опционало – по желание на клиента.
  • Анимация: Не е позволено.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволено.

   
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне на рекламния криейтив: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 1 (един основен)
  • Размери: 160х160 px
  • Формат: GIF, JPG, PNG, HTML
  • Максимална тежест криейтива: 40 kb
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Опционало – по желание на клиента.
  • Анимация: Не е позволено.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволено
  • Бутони за управление: Всички бутони се поставят автоматично от системата за излъчване  на реклами на Инвестор.БГ или се вгражда в криейтива.
  • Бутон „Затвори“/“Х“: Опционален. Бутонът „затвори“ е правоъгълен бутон, с минимални размери 14х14 пиксела.

   
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне на рекламния криейтив: Най-късно 1 работeн дeн преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 2 (един основен и един допълващ)
  • Размери: 440х60 px
  • Формат: SWF, JPG, HTML
   Flash/.SWF: Приемливи версии – за Flash Player версия 10 или по-ниска.
  • Максимална тежест на стандартния криейтив: 50 kb
  • Допълващ файл: Подготвените криейтиви трябва да имат допълващи файлове във формат GIF или JPG.
  • Максимална тежест на дооълващия файл: 20 kb
  • Видео: Позволено – виж изискванията за TVC Banner.
  • Честота на излъчване: Опционално – по желание на клиента.
  • Анимация/Лупинг: Максималната продължителност на анимация е 15 секунди. Лупинг е неограничен в рамките на указаното време.
  • Звук: Позволен – По подразбиране стартира без звук. Звукът се инициира от потребителя при клик.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Бутон "Виж отново": По избор.
  • Бутони Без звук/Звук: Задължителен при наличие на звук в криейтива.

   
  AdBox
  Технически изисквания:
  • Заглавие: до 25 знака
  • Текст: до 60 знака
  • Размер на картинката: 72х60 px
  • Тежест на картинката: до 50 КБ

   
   
  Pre-roll
  Технически изисквания:
  • Наличност: bgonair.bg
  • Срок за представяне: Най-късно 2 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 1 видео
  • Размери: 640х360px
  • Формат: MP4, Webm
  • Максимална тежест: 2 MB
  • Видео: Да
  • Aspect ratio: 16:9
  • Unskippable част на рекламата: 6 секунди
  • Звук: Стартира със звук.
  • Продължителност на видео криейтива / Лупинг: До 30 секунди. Лупинг – не е позволен.
  • Бутони за управление на плеъра: Всички бутони се поставят автоматично от системата за излъчване на реклами на Инвестор.БГ.

   
  In-Article Billboard
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 1 банер
  • Размери: 640х300px
  • Формат: HTML5, JPEG, JPG, PNG
  • Максимална тежест: 150KB
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Неограничено.
  • Анимация: Не е позволено.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволен.

   
  In-Article Video
  Технически изисквания:
  • Наличност: dnes.bg, investor.bg, bloombergtv.bg, az-jenata.bg, tialoto.bg, gol.bg, puls.bg
  • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 1 видео
  • Размери: 640х300px
  • Формат: MP4, OGG, Webm
  • Максимална тежест: 2,2 MB
  • Видео: Да
  • Честота на излъчване: Веднъж на уникален потребител за ден на сайт.
  • Анимация: Не е позволено.
  • Звук: По подразбиране стартира без звук. Звукът се инициира от потребителя при мпреминаване с мишката върху видеото.
  • Продължителност на видео криейтива / Лупинг: До 30 секунди. Лупинг – не е позволен.
  • Бутони за управление на плеъра: Всички бутони се поставят автоматично от системата за излъчване на реклами на Инвестор.БГ.

   
  Scratch
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне: Най-късно 3 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: По 2 банера за всеки размер
  • Размери: 300x250px; 300х600, 728х90px; 960х200px
  • Формат: HTML5, JPEG, JPG, PNG
  • Максимална тежест: 80KB за всеки банер
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Неограничено
  • Анимация: Не е позволено.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволено.

   
  Video Pushdown
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне: Най-късно 7 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове:
   • От 1 до 5 банера с размер 100х100px
   • От 1 до 5 видеа
   • От 1 до 5 wallpapers (лява и дясна част, без хедър)
  • Размери:
   • Банери: 100x100 px
   • Видео: 16:9 с максимален размер до 640х460px
   • Wallpaper: минимална ширина 1280 px
  • Формат:
   • Банери: JPEG, JPG, GIF, PNG
   • Video: MP4, OGG, Webm
   • Wallpaper: JPEG, JPG, PNG
  • Максимална тежест:
   • Банери: всеки един до 20KB
   • Video: до 2,2MB
   • Wallpaper: до 200KB
  • Видеo: Да
  • Честота на излъчване: Веднъж на уникален потребител за ден на един сайт.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: По подразбиране видеото стартира без звук. Звукът се инициира от потребителя при мпреминаване с мишката върху видеото.

   
  Ad Tiles
  Технически изисквания:
  • Наличност: Всички сайтове от групата на Инвестор.БГ
  • Срок за представяне: Най-късно 3 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: До 4 изображения
  • Размери: 300x250px; 300х600, 728х90px; 960х200px
  • Формат: HTML5, JPEG, JPG, PNG
  • Максимална тежест: 80KB за всеки банер
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Веднъж на уникален потребител на ден.
  • Анимация: Не е позволено.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволено.

   
  AdHesion
  Технически изисквания:
  • Наличност: m.dnes.bg, m.investor.bg, m.tialoto.bg, m.gol.bg, m.az-jenata.bg
  • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 2 изображения – footer & full-screen
  • Размери:
   • Footer: височнина до 55px
   • Full-Screen – височина до 460px
  • Формат: JPEG, JPG, HTML
  • Максимална тежест: 100kb общо за двата криейтива
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Веднъж на уникален потребител за ден на сайт.
  • Анимация: Максималната продължителност на анимация е 6 секунди. Лупинг - неограничен.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволен.

   
  Mobile Cube
  Технически изисквания:
  • Наличност: m.dnes.bg, m.investor.bg, m.tialoto.bg, m.gol.bg, m.az-jenata.bg
  • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: До 4 изображения
  • Размери: 300x250px
  • Формат: JPEG, JPG, PNG
  • Максимална тежест: До 80kb за всяко изображение.
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Неограничено
  • Анимация: Не е позволено.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволен.

   
  Parallax
  Технически изисквания:
  • Наличност: m.dnes.bg, m.investor.bg, m.tialoto.bg, m.gol.bg, m.az-jenata.bg
  • Срок за представяне: Най-късно 5 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 1 банер
  • Размери: 320x510px
  • Формат: JPEG, JPG
  • Максимална тежест: 80kb
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Веднъж на уникален потребител за ден на един сайт.
  • Анимация: Не е позволено.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволен.

   
  Slider
  Технически изисквания:
  • Наличност: m.dnes.bg, m.investor.bg, m.tialoto.bg, m.gol.bg, m.az-jenata.bg
  • Срок за представяне: Най-късно 7 работни дни преди стартиране на кампанията.
  • Брой на изискващите се файлове: 2 изображения – footer & slide
  • Размери:
   • Footer: височнина до 55px
   • Slide: височина до 405px
  • Формат: JPEG, JPG, HTML
  • Максимална тежест: 100kb общо за двата криейтива
  • Видео: Не е позволено.
  • Честота на излъчване: Веднъж на уникален потребител за ден на сайт.
  • Анимация: Максималната продължителност на анимация е 6 секунди. Лупинг - неограничен.
  • Рамка: Всички банери трябва да имат ограничителен фон в наситен цвят или рамка с дебелина минимум 1 пиксел.
  • Звук: Не е позволен.