Mobile Cube
Mobile Cube форматът представлява четири изображения позиционирани върху четирите страни на виртуално кубче, което се върти на определен интервал и/или ръчно наляво, или надясно.
Форматът е подходящ за представяне на повече от един артикул или предаването на рекламно съобщение, което не би се побрало в стандартния 300x250px формат.
При клик върху коя да е от четирите страни на криейтива, потребителят се пренасочва към целевата страница (Landing page).