reklama.investor.bg » за реклама » общи условия » отстъпки при директно закупуване

Обемна скала и допълнителни отстъпки за закупуване на реклама в медийните канали на Инвестор Медия Груп АД
в сила от 01 януари 2023 г.


Обемна скала за закупуване на рекламни формати  в телевизия Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria 

 

Гарантиран нетен обем

отстъпка

5,000 лв.

7%

15,000 лв.

12%

30,000 лв.

18%

50,000* лв.

25%

100,000 лв.

33%

150,000 лв.

41%

200,000 лв.

49%

Над 250,000 лв.

по договаряне

   

 

Отстъпката за обем се предоставя на агенции/клиенти, които гарантират реализиране на определено ниво на нет бюджет в телевизия Bulgaria ON AIR и телевизия Bloomberg TV Bulgaria за периода 1 януари – 31 декември 2023. 

* при гаранция на нетен бюджет мин 50 000 лв. за TV Bulgaria ON AIR е възможно договаряне на цена на TRP.

 

Обемна скала за закупуване на интернет реклама в сайтовете на Инвестор Медия Груп АД

 

Гарантиран  нетен обем

отстъпка

10,000 лв.

5%

20,000 лв.

7%

50,000 лв.

12%

70,000 лв.

15%

90,000 лв.

20%

120,000 лв.

24%

150,000 лв.

29%

200 000 лв.

34%

230 000 лв.

38%

280 000 лв.

43%

над 300 000 лв.

по договаряне

 

 

Отстъпката за обем се предоставя на агенции/клиенти, които гарантират реализиране на определено ниво на нет бюджет в сайтовете на групата за периода 1 януари – 31 декември 2023. При калкулация на реализиран нет бюджет по предходното изречение се взимат предвид и реализираните обеми от programmatic preferred & guaranteed deals, след приспадане на всички дължими такси и комисионни към Google Ad Manager. 

Допълнителни отстъпки:

Агенционна отстъпка – 15%

Агенционна отстъпка се предоставя на всички медия и рекламни агенции, които имат сключен договор с медията, предвиждащ реализиране на гарантирано ниво на нет бюджет, и които обслужват повече от един рекламодател. Тази отстъпка се начислява последователно, след начисляване на предвидената отстъпка за обем.

Кросмедийна отстъпка – 5%

Отстъпката се предоставя на Клиентите/агенциите, които гарантират реализиране на определено ниво на нет бюджет за интернет реклама и реклама в телевизия Bulgaria ON AIR и телевизия Bloomberg TV Bulgaria в съотношение не по-малко от 100% на 25% (интернет спрямо телевизионен бюджет). Размерът на тази отстъпка е 5%. Отстъпката се начислява последователно, след начисляване на отстъпка за обем и агенционна отстъпка (в случай, че се предоставят такива).

Неустойка

В случай, че агенцията/клиентът постигне реализация под 80% на гарантирания от нея/него нетен обем по обемната скала и е приложена съответната отстъпка за обем, агенцията/клиентът връща на Инвестор БГ сума, равна на разликата в използваната и полагащата се за действително достигнатия обем (реализиран нет бюджет за периода) отстъпка, съгласно обемната скала.

! Всички изброени по-горе отстъпки се начисляват кумулативно (последователно).

Забележка:

Посочените отстъпки не важат за рекламни кампании планирани на бартерен принцип.

 

 

01.01.2023 г. Търговски екип „Инвестор Медия Груп“