Rectangle
Стандартна форма на рекламно присъствие, подходяща за...

прочети още
Leader board
Стандартна форма на рекламно присъствие, подходяща за...

прочети още

Half banner
Стандартен формат, чрез който може да бъде показана...

прочети още
Full banner
Този формат е достъпен само на Начална страница във финансовия сайт Investor.bg...

прочети още

Mega board
Форматът Mega board е изключително внушителен и агресивен...

прочети още
Horizontal mega board
Форматът Horizontal Mega board е изключително внушителен и агресивен...


прочети още