reklama.investor.bg » ИЗБОРИ 2023
 

Условия и ред за предоставяне на време и рекламни площи за отразяване на предизборната кампания


Избори за Народно Събрание на  2 април 2023 г.


Обемна скала за закупуване на интернет реклама в сайтовете на Инвестор Медия Груп АД   Обемна скала за закупуване на рекламни формати  в телевизия Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria  Обемна скала за закупуване на рекламни формати в радио Bulgaria ON AIR
ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА   TV РЕКЛАМА РАДИО РЕКЛАМА
Гарантиран нетен обем отстъпка   Гарантиран нетен обем отстъпка Гарантиран нетен обем отстъпка
             
10 000 лв. 5%   5 000 лв. 7% 2 000 лв. 5%
20 000 лв. 7%   15 000 лв. 12% 5 000 лв. 10%
50 000 лв. 12%   30 000 лв. 18% 10 000 лв. 15%
70 000 лв. 15%   50 000 лв. 25% 20 000 лв. 20%
90 000 лв. 20%   100 000 лв. 33% Над 30 000 лв. по договаряне
120 000 лв. 24%   150 000 лв. 41%    
150 000 лв. 29%   200 000 лв. 49%    
200 000 лв. 34%   Над 250 000 лв. по договаряне
230 000 лв. 38%      
280 000 лв. 43%      
Над 300 000 лв. по договаряне      


*Кросмедийна отстъпката от 5% се предоставя на клиентите, които реализират рекламен бюджет в повече от един тип медийни канали - Сайтовете на Investor Media Group и/или телевизия Bulgaria ON AIR и/или радио Bulgaria ON AIR и/или телевизия Bloomberg TV Bulgaria.

Условия на Investor Media Group за платено отразяване на предизборните кампании за провеждане на избори за Народно Събрание на 2 април 2023 г. ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

Условия за платено отразяване на предизборните кампании за провеждане на избори за Народно Събрание на 2 април 2023 г. в телевизия Bloomberg TV Bulgaria >>

Условия за платено отразяване на предизборните кампании за провеждане на избори за Народно Събрание на 2 април 2023 г.  в телевизия „България он ер" и радио „България он ер"

- Телевизия „България он ер” >>

- Радио „България он ер” >>Основни правила за медийно отразяване на предизборната кампания: 

• В предизборната кампания участват партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в предизборната кампания за произвеждане на Избори за Народно събрание на 2 април 2023 г.

• За целта на медията следва да се предостави копие от удостоверението за регистрация.

• Предизборната кампания за Избори на Народно събрание на 2 април 2023 г. започва от 00:00 ч. на 3 март (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24:00 ч. на 31 март 2023 г.

• Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

• Предизборната кампания се води на български език.

• На всеки агитационен материал се отбелязва от чие име е. Забранено е публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

• При публикуване, излъчване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания те се отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

• Не се допуска извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не е предизборна

агитация извършването на религиозни обреди.

• Забранено е използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

• Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

• В агитационните материали няма право да се използват химнът, гербът и знамето на Република България, както и религиозни знаци или изображения.

• В търговска реклама се забранява да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, инициативен комитет или кандидат.

• Investor Media Group предоставя на партиите, коалициите и инициативните комитети възможност за платено отразяване на предизборната им кампания при едни и същи условия и цени.

• Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание /аудио и текстова заставка.

• Заплащането за публикуването/излъчването на платени форми на отразяване на предизборната кампания се извършва предварително (100% авансово преди публикуването на съответния материал). Всички форми на отразяване се реализират след сключен писмен договорОбявяване на договорите във връзка с предизборна кампания за Народно Събрание на  2 април 2023 г., по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет
Посредник
Предмет на договора
Срок на договора
Медия
Вида на пакета според т. 1, 2 или 3
Обща стойност(в лева без ДДС)
ПП „Възраждане“
Не
Публикуване на ПР материали на уеб страницата www.investor.bg. и рекламни клипове по телевизия Bulgaria On Air
08-31.03.23г.
Investor.bg
TV Bulgaria ON AIR
Не е използван пакет
16 511.45 лв
ПП „Възраждане“
Не
Излъчване на платен репортаж
09-31.03.23г.
TV Bulgaria ON AIR
Не е използван пакет
1 408.00 лв.
ПП „Българска социалистическа партия“
Не
ПР материали на www.dnes.bg рекламни клипове по телевизия Bulgaria On Air
13-31.03.23г.
TV Bulgaria ON AIR www.dnes.bg
Не е използван пакет
5 003.65 лв.
ПП ГЕРБ
Не
рекламни клипове и интервю по телевизия Bulgaria On Air
15-31.03.23г.
Tелевизия Bulgaria On Air
Не е използван пакет
1 998.50 лв.
"КП Продължаваме промяната- Демократична България"
Да
Предоставяне на рекламни площи на уебстраницата www.dnes.bg с цел реализиране на предизборна кампания в изборите за Народно събрание на Република България, които ще се проведат на 2 април 2023г. на КП“ Продължаваме промяната- Демократична България„
15.03.2023- 30.04.2023
www.dnes.bg
Не е използван пакет
8 000 лв.
КП Заедно
Не
Предоставяне на рекламни площи на www.dnes.bg, www.bgonair.bg и www.bloombergtv.bg
24-31.03.23г.
www.dnes.bg, www.bgonair.bg, www.bloombergtv.bg
Пакет по т.1
3 091.67 лв.
ПП“ Бългаски възход“
Не
Предоставяне на рекламни площи на уебстраницата www.dnes.bg с цел реализиране на предизборна кампания в изборите за Народно събрание на Република България, които ще се проведат на 2 април 2023г. на ПП“ Бългаски възход“
23.03.2023-30.04.2023
www.dnes.bg
Не е използван пакет
6 000 лв.
ПП „Възраждане“
Не
Излъчване на платен репортаж
28-31.03.23г.
TV Bulgaria ON AIR
Не е използван пакет
1 408.00 лв.