Video Pushdown
Video Pushdown форматът е подходящ за промотиране на продукти, посредством продуктови видеа.
Форматът позволява промотиране на до 5 продукта посредством различни банери, при клик върху които под лентата с банерите стартират различни видеа, като в същото време wallpaper-ът на сйта се синхронизира със съответния продукт. Wallpaper-ите на този формат не са кликаеми.
    Всеки продукт изисква :
  1. Банер, при клик върху който се зарежда видеото и променя wallpaper-а на сайта
  2. Wallpaper, който синхронизирано се подменя при клик на различните банери
  3. Video което представя продукта
При клик върху банера, потребителят се пренасочва към целевата страница (Landing page).