История
Инвестор e водеща интернет медийна компания в България. Чрез своите 14 сайта, компанията достига до 57% от интернет потребителите в страната (по последни данни на Gemius).

Официален старт: април 2000 г. дружеството е учредено и вписано в търговския регистър като дружество с ограничена отговорност с наименование “ИНТЕРНЕТДАТА.БГ” ООД.

 

Начален капитал към април 2000: 5 000 лева.

 Октомври 2003 г.:  компанията се преобразува от дружество с ограничена отговорност в акционерно , с капитал от 100 000 лева, Едновременно с преобразуването му се променя и името на дружеството - “Инвестор.БГ” АД.


юли 2004 г.: компанията реализира първото в България първично публично предлагане на акции (IPO), привличайки 1 066 424 лв.

 

декември 2004 г. - основният капитал е увеличен до 1,2 млн. лв.

 

февруари 2009 г. - 3TS Cisco Growth Fund, ключов инвеститор в сферата на технологиите, медиите и комуникациите, придоби 16,77% от капитала на Инвестор.БГ за сумата от 2,49 млн. лв., а през април представител на фонда бе избран за член на Съвета на директорите на интернет компанията.

 

октомври 2009 - Инвестор е класиран на престижното 6-то място в класация на Делойт за най-динамично развиващите се технологични компании за Централна и Източна Европа Fast 50.

 

ноември 2009 – Инвестор е класиран на 75-то място в Technology Fast 500 EMEA (за Европа, Близък Изток и Африка), реализирайки ръст на приходите от 2130% за периода 2004-2008.

декември 2009 -  3TS Cisco Growth Fund увеличи дела си до 19,44%.


История на сайтовете:


Investor.bg – стартира октомври 2000


Start.bgстартира март 2004


Tialoto.bg  - стартира юни 2004


Dnes.bg  - стартира януари 2005


Snimka.bgстартира април 2005


Gol.bgстартира ноември  2005


Mp3.bg   - стартира февруари 2006


Aha.bg  - стартира октомври 2006


Blog.bg  - стартира февруари 2006


Rabota.bg  - стартира октомври 2004, юли 2006 става част от Инвестор


Automedia.bg  - стартира ноември 2005, април 2007 влиза под шапката на Инвестор


Teenproblem.net  -  стартира септември 2002, юли 2007 става част от Инвестор


Puls.bg  - стартира януари 2007, януари 2009 става част от Инвестор

Кои сме ние?
Инвестор e водеща интернет медийна компания в България. Чрез своите 14 сайта, компанията достига до 57% от интернет потребителите в страната (по последни данни на Gemius).

В началото на 2009 г. 3TS Cisco Growth Fund придоби дял от 16,77% от капитала на Инвестор, а в края на годината фондът увеличи дела си до 19,44%.

Инвестор бе класиран на престижното 6-то място в класация на Делойт за най-динамично развиващите се технологични компании за Централна и Източна Европа Fast 50 и на 75-то място в Technology Fast 500 EMEA (за Европа, Близък Изток и Африка), реализирайки ръст на приходите от 2130% за периода 2004-2008.