рекламен формат Locationof banner Automedia.bg Imoti.net Teenproblem.net Az-Deteto.bg Rabota.bg Blog.bg Start.bg Snimka.bg Aha.bg
Footer Banner all pages 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
TG pages 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Push&Unpush Leaderboard Banner all pages 15,00 x 15,00 x 10,00 10,00 10,00 x x
TG pages 20,00 x 20,00 x 15,00 15,00 15,00 x x
Parade Banner all pages 24,00 24,00 24,00 24,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
TG pages 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Push&Unpush Horizontal Megaboard  Banner all pages 24,00 x 24,00 x 15,00 15,00 15,00 x x
TG pages 30,00 x 30,00 x 20,00 20,00 20,00 x x
Scroll - Leaderboard  Banner all pages 15,00 15,00 15,00 x 10,00 10,00 10,00 x x
TG pages 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00 x x
Toplayer Banner all pages 24,00 24,00 24,00 24,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
TG pages 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Corner Banner all pages 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 x 10,00
TG pages 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00 x 15,00
Sticky Scroll Banner all pages 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 10,00 10,00 x 10,00
TG pages 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 15,00 15,00 x 15,00
Drawbridge all pages 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
TG pages 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Full Screen Overlay Banner all pages 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
TG pages 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Sidekick Banner all pages 30,00 30,00 30,00 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
TG pages 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Rollband Banner all pages 55,00 55,00 55,00 55,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
TG pages x x x x x x x x x
Video Rollband Banner all pages 55,00 55,00 55,00 55,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
TG pages x x x x x x x x x
Transparent Video Overlay Banner all pages 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
TG pages x x x x x x x x x
Drawbridge Autoload all pages 35,00 35,00 35,00 35,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
TG pages x x x x x x x x x
Videostitial Banner all pages 45,00 със звук
35,00 без звук
45,00 със звук
35,00 без звук
45,00 със звук
35,00 без звук
45,00 със звук
35,00 без звук
20,00 20,00 20,00 20,00 15,00
TG pages x x x x x x x x x

* Всички формати по подразбиране се излъчват с капинг 1.

** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии