Рекламен линк в кутия Оферти
Рекламен текстови линк с описание до 60 символа (препоръчителна дължина до 35 символа), който се показва на ротационен принцип в кутия Оферти в сайтовете на Инвестор. Рекламният формат е подходящ за клиенти, целящи да провокират бързо действие от страна на потребителя в рамките на краткосрочни промоционални кампании за конкретен продукт или услуга.


Позициониране на рекламните линкове:

Сайтове Страници
Dnes.bg Всички
Style.investor.bg Всички
Gol.bg Всички
Automedia.bg Всички
Puls.bg Вътрешни
Tialoto.bg Вътрешни
Teenproblem.net Всички
Az-jenata.bg Всички


Рекламният линк е предплатена пакетна услуга, която може да се закупи за следните обеми кликове:

Брой кликове Цена на клик (в лв.) Пакетна цена (в лв.)
120 000 0,18 22 000
60 000 0,25 15 000
30 000 0,26 8 000
15 000 0,30 4 500
под 14 999
0,33 Без пакетна цена. Заплаща се на брой кликове
Забележка: Всички посочени цени са без включен ДДС.


Задължително условие! Рекламодателят е длъжен да следи ефективността на собствените си рекламни линкове и при необходимост периодично да променя описанието им с цел разнообразяване на рекламното съдържание.


За кампании, отчитащи ниска ефективност, Инвестор.БГ АД си запазва правото да предлага изменения в описанията на линковете и/или да ги деактивира временно до получаване на съгласие или промяната им от страна на рекламодателя.