AdBox
Рекламен формат с текст и картинка, който се показва на ротационен принцип в кутия AdBox в сайтовете на Инвестор. Рекламният формат е подходящ за клиенти, целящи да провокират бързо действие от страна на потребителя в рамките на краткосрочни промоционални кампании за конкретен продукт или услуга.

прочети още
Рекламни линкове
Рекламен текстови линк с описание до 35 символа, който се показва на ротационен принцип в кутия Оферти в сайтовете на Инвестор. Рекламният формат е подходящ за клиенти, целящи да провокират бързо действие от страна на потребителя в рамките на краткосрочни промоционални кампании за конкретен продукт или услуга.

прочети още