Позициониране
Bulgaria ON Air
Pre-roll video
Рекламата във видео съдържание е подходяща за всякакъв тип рекламодатели, които целят по-силна ангажираност на потребителя с марката. Видео рекламата може да има приемственост с телевизионната реклама, или дори да бъде същата (адаптирана във формат, подходящ за интернет), което гарантира по-голямо покритие, познаваемост и съответно по-висока ефективност.

При този тип реклама, рекламодателят има възможност да комуникира информацията чрез всички възможности на мултимедията - звук и картина. Също така трябва да се знае, че това е формат, при който може да бъде измерена всяка активност на потребителя - брой гледания, брой кликове, продължителност на гледаемост и др.

Видео рекламата може да бъде:
1. Pre-roll video ad - до 7 сек., до 15 сек., до 30 сек.,
2. Post-roll video ad - до 7 сек., до 15 сек., до 30 сек.;