Позициониране
Всички сайтове
Branding
Този рекламен формат позволява интегриране на цветовете, логото и рекламната визия на рекламодателя в дизайна на съответния сайт. Най-често се позиционира таргетирано в секция от сайт със съдържание, свързано с рекламирания продукт. Визуализирането му винаги става на 100% от показванията на страниците от съответната секция. Форматът съдържа линк, но целта му е предимно имиджова, а не привличане на трафик към сайта на рекламодателя. Подходящ е за имиджови и дългосрочни кампании или като част от цялостна продуктова кампания с минимална продължителност един месец. Особено подходящ за кампании целящи въвеждане на нов продукт.