Позициониране
Всички сайтове
Wallpaper
Рекламен формат подобен на постер (статично изображение), разположен в подложката около основното тяло на сайта. Wallpaper форматът  най-често се позиционира таргетирано в секция от сайт със съдържание, свързано с рекламирания продукт. Възможно е да бъде показван на определен % от импресиите на страниците. Важно за ефективността на формата е в хоризонталната визия над основното тяло на сайта да е разположена най-важната информация за продукта - лого, визия на продукта, основно рекламно послание. Подходящ е за имиджови и дългосрочни кампании или като част от цялостна продуктова кампания.