Позициониране
Всички сайтове
Floating banner
Floating банерите дават възможност на рекламодателя да увеличи ефекта на рекламата, чрез добавяне на „флоутинг/ floating“ елемент към стандартен банер, с което да привлече вниманието на потребителя, без да пречи на придвижването му в съдържанието на сайта.

Банерът се визуализира от две части: стандартна част - с размерите на съответния стандартен формат и нестандартна част – изразяваща се в действие („флоутинг/ floating“ анимация), случващо се върху съдържанието на сайта и извън размерите на стандартния банер, като действието на банера отново завършва в стандартната част на банера. Максималната продължителност на анимацията в нестандартната част на банера може да е до 10 секунди.

При клик върху банера, потребителят се пренасочва към целевата страница (Landing page).