News/Press releases
Инвестор.БГ АД с 18% ръст на приходите за юни на годишна база
2010-07-08

Инвестор.БГ АД е реализирал 344 хил. лв. приходи през юни 2010 г., което представлява ръст на годишна база с 18%, съобщи дружеството чрез Бюлетин Investor.bg.

Спрямо юни 2008 г. повишението е със 17%, а спрямо юни 2007 г. - със 144%.
За първото полугодие на 2010 г. продажбите са за 1,72 млн. лв., като увеличението на годишна база е с 27%.

Инвестор.БГ АД отчете 156% ръст на консолидираната печалба до 115 хил. лв. за първото тримесечие на 2010 г.
Делът на 3TS Cisco Growth Fund в Инвестор.БГ достигна 20,5% през април тази година. На последното Общо събрание акционерите на компанията гласуваха възможности за увеличение на капитала с 600 000 акции и 79 964 варанта.

За последните 12 месеца акциите на интернет компанията поевтиняват с 12% до 8,9 лв. за акция и 10,68 млн. лв. пазарна капитализация.