News/Press releases
Инвестор.БГ АД с 32% ръст на продажбите през ноември до нов месечен рекорд
2010-12-07
Инвестор.БГ АД реализира 32% ръст на продажбите на годишна база до нов месечен рекорд от 407 хил. лв. за ноември 2010 г., съобщи дружеството чрез Бюлетин Investor.bg.

От началото на 2010 г. продажбите на компанията достигат 3,15 млн. лв., като ръстът на годишна база е с 19%.

„Ръстът през 2010 се дължи основно на развитието на сайтовете ни, които предлагат на рекламодателите една много добре таргетирана аудитория. Успяхме да постигнем и добър баланс на активни продажби с ясна ценова политика, които в крайна сметка доведоха до значителен ръст на приходите, реализирани чрез рекламни агенции”, заяви Стюарт Тил, изпълнителен директор на Инвестор.БГ АД.

„Когато преди една година започнахме разрастването на отдел активни продажби, на пазара имаше притеснение, че го правим, за да се договаряме директно с рекламодателите и да прескачаме агенциите, при по-изгодни за клиентите ценови условия. Разбира се, това не се случи и цифрите говорят сами за себе си. Днес делът на агенциите в приходите ни се е увеличил, като ръстът е от над 30% за периода януари-ноември спрямо предходната година. Мисля, че през изминалата година доказахме, че помагаме на своите партньори", коментира Лазар Малаков, търговски директор в Инвестор.БГ АД.

За 2011 г. компанията предвижда 25% ръст на продажбите си и планира да привлече до 3 млн. лв. чрез увеличение на капитала.

3TS Cisco е най-голямият акционер в компанията с дял от 21,33% към 30 юни 2010 г.

За последните 12 месеца акциите на дружеството поскъпват с 2% до 10,2 лв. за акция и 12,2 млн. лв. пазарна капитализация.