News/Press releases
3TS Cisco e придобил още 0,83% от Инвестор.БГ и вече е най-голям акционер
2010-07-29

3TS Cisco Growth Fund e придобил още 0,83%, или 10 хил. акции, от интернет компанията Инвестор.БГ АД и вече е най-голям акционер в дружеството с притежаваните 255 920 акции, или 21,33% от капитала, показва междинният доклад за дейността на Инвестор.БГ АД, публикуван чрез Бюлетин Investor.bg.


На 22 април 2010 г. 3TS Cisco Growth Fund съобщи, че е надхвърлил дела от 20% от капитала на Инвестор.БГ АД, достигайки 20,5%.

Интернет компанията отчита 24% ръст на годишна база на консолидираната печалба до 251 хил. лв. за второто тримесечие на годината. За полугодието ръстът е с 48% до 366 хил. лв. консолидирана печалба.


Консолидираните продажби нарастват с 33,2% на годишна база до 1 млн. лв. за второто тримесечие и с 28% на годишна база до 1,7 млн. лв. за полугодието.


Инвестор.БГ АД е избран да представлява България и да продължи във втората част на конкурса European Business Awards (Европейски Бизнес Награди), провеждащ се в партньорство с HSBC.За последните 12 месеца акциите на Инвестор.БГ АД поевтиняват с 11% до 8,8 лв. за брой и 10,6 млн. лв. пазарна капитализация.