News/Press releases
Все още няма политически решения от страна на българското правителство по отношение на правилата за зелени дейности
2014-04-29
Все още няма политически решения от страна на правителството по отношение на българските правила за зелени дейности по новата ОСП и в частност за регламентите, които се отнасят до постоянно затревените площи, а това е голям проблем за фермерите. Въпреки новите европейски правила, старите въпроси на земеделците в България стоят без отговор. Това заяви Светлана Боянова – председател на Института за агростратегии и иновации и модератор във вчерашната дискусия на Клуб Investor.bg с тема „Печеливши агростратегии при новата Обща селскостопанска политика“, която се проведе в Гранд хотел София.

Боянова посочи още, че изискването всеки да прилага зелени дейности е нов момент в Общата селскостопанска политика (ОСП). Дейностите, които ще се подпомагат с директни субсидии, са три вида: диверсификация (разнообразяване на културите), поддръжка на постоянно затревените площи и задължителни 5% екологично насочени площи от обработваемата земя в стопанството.

Според изчисления на ЕК разходите за диверсификация ще бъдат около 5,5 евро на хектар, а за екологично насочените площи – 6 евро на хектар. Новите изисквания налагат на стопанствата с площ над 30 дка да гледат поне 3 култури, като една от тях задължително трябва да заема 75%.

Боянова сподели притеснението си, че Министерство на земеделието и храните много се бави с решението за екологично насочените площи и добави, че в администрираната от агроминистерството система ИСАК тепърва трябва да се въведе такъв слой. Тя очерта и други свои опасения – например относно особеностите на ландшафта и кои площи ще се приемат за екологично насочени.

„ЕК дава подробни алтернативи на екологично насочените площи, но ние трябва да изберем най-доброто за българските земеделски производители. Не е въпросът само да усвоим няколко милиарда евро през периода 2014-2020 г. Крайната цел трябва да е осигуряването на храна, опазването на околната среда и съживяването на селските райони“, заключи тя.

За съжаление държавата не дава никаква информация какви анализи правят и в каква посока разсъждават по тази тема, заяви Ивайло Тодоров от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Според него е въпрос на добра организация, за да усвоим 30-те процента зелени плащания. Тодоров добави, че вкарването на екологичен слой в ИСАК не е невъзможно и трябва да се измислят схеми, които да могат да бъдат контролирани. Има обаче хора, които са креативни и мислят бързо как да излъжат системата, предупреди той.

Дамян Вътев – управител на „Биологика“, посочи, че държавата ни има географско разнообразие, което може да ни позволи да оползотворим възможностите, предоставени ни от Европа.
Борислав Петков от Асоциацията на собствениците на земеделски земи също сподели своето притеснение, че ще стане твърде късно за стопаните, ако агроминистерството изясни поставените въпроси чак през септември.

„Фундаментът на европейската селскостопанска политика е устойчивото ползване. При сегашната рамка, която регламентира поземлените отношения, нищо добро не ни чака в следващите 3-4 години, защото в България всичко се базира на спекулации.“ – прогнозира той.

Според Венцислав Върбанов, председател на Асоциацията на земеделските производители в България, пазарът на земеделска земя е един от най-бързо развиващите се пазари в България – за последните 10 години цените са скочили 10 пъти. Той посочи, че милиони декари пустеят и за да станат обработваеми, са необходими инвестиции, но те са още по-високи от цената на земята. И даде пример – в Плевенско цената на декар изоставено лозе е 250 лв. За да стане обработваемо, са необходими до два пъти по-големи вложения, за да се развие земеделие.

В земеделието има много центробежни сили, в момента субсидиите като размер са се изравнили с наемите и така за земеделеца реално не остават средства, заяви Мариян Йорданов, анализатор капиталови пазари в Investor.bg.

На форума бе обсъдено още кой ще спечели от въвеждането на данък върху пустеещите земи; данък или местен налог трябва да бъде въведен, за да се разработят тези 10% изоставена земя и поземлените отношения.

Повече информация относно клуб Инвестор по темите в дискусията можете да намерите на http://www.investor.bg/club.

Клуб Investor.bg се проведе със съдействието на СИБАНК и Киа Моторс България. Институционални партньори на клуба са Индустриален холдинг България, Асоциация на земеделските производители в България, Германо-българската индустриално-търговска камара, Българска фондова борса – София, ДАКСИ, списание „Агрозона“ и медийна група Bulgaria ON AIR.