News/Press releases
Инвестор.БГ АД отчита 460 хил. лв. печалба за 2012 г. след продажба на сайтове
2013-01-29
Инвестор.БГ АД отчита 460 хил. лв. неконсолидирана печалба за 2012 г., спрямо 182 хил. лв. година по-рано, показва неодитираният отчет на дружеството, публикуван чрез Бюлетин Investor.bg.

Във формирането на печалбата влиза продажбата на 25% от Кий Медия ЕООД в края на 2012 г. за сумата от 200 000 евро. Дружеството е собственик на Aha.bg. Принос има и продажбата на сайта NasamNatam.com през април 2012 г. в сделка за около 250 хил. лв. Неконсолидираните приходи от продажби на услуги, основно реклама, намаляват с 9,69% на годишна база до 3,58 млн. лв. за 2012 г.

Собственият капитал на Investor.bg към 31 декември 2012 г. е 7,7 млн. лв. Нетекущите пасиви са за 27 хил. лв., а текущите за 504 хил. лв.
Текущите активи са за 1,97 млн. лв., а нетекущите за 6,25 млн. лв.

Акциите на Инвестор.БГ АД поевтиняват с 18% за последните 12 месеца до 7,59 лв. за акция и 10,9 млн. лв. пазарна капитализация.