News/Press releases
Акционерите на Инвестор.БГ гласуваха за обратно изкупуване и през 2013 г.
2012-04-24
Акционерите на Инвестор.БГ АД са гласували за обратно изкупуване на до 3% от собствените акции през 2013 г., показва протоколът от общото събрание, проведено на 20 април 2012 г., публикуван чрез Бюлетин Investor.bg.

Минималната и максималната цена на изкупуването ще бъдат определени от Съвета на директорите. В момента има процедура по обратно изкупуване на цени между 8 и 14 лв./акция. Тя стартира на 8 март 2012 г., като дружеството не е обявило осъществяване на покупка като част от тази процедура. Според нормативната уредба покупките се обявяват най-малко един път месечно в последния ден на месеца.

Бяха гласувани и допълнителни парични вноски в капитала на дъщерното Трибио ЕООД в размер до 150 000 лв. през 2012 г. Срокът за връщане на средствата е до 5 години, а средствата са безлихвени.

Отпаднало е предложенето за парични вноски и в други две 100% дъщерни дружества, а именно Аз Медия ЕООД и Медия 33 ЕООД. Причината е, че двете дружества може да бъдат слети с компанията майка Инвестор.БГ АД.

Акционерите са приели отчетите за 2011 г. и са освободили ръководството от отговорност за дейността му. Не е приет консолидираният отчет за 2011 г., както и не е избран одитор за 2012 г., което е обявено, че ще стане на извънредно събрание по-късно през годината.

На 6 април 2012 г. Инвестор.БГ АД обяви продажбата на сайта Nasamnatam.com в сделка за около 250 хил. лв.

Акциите на Инвестор.БГ АД поевтиняват с 19% за последната година до 10 лв. за брой и 14 млн. лв. пазарна капитализация.