News/Press releases
Договори за реклама за избори за Европейски парламент на 26 март 2019 г
2019-04-01

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс


 

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет Посредник Предмет на договора Срок на договора Медия Обща стойност(в лева без ДДС)