News/Press releases
Договори за реклама за национален референдум на 6 ноември 2016 г
2016-10-20

Приложение № 2

към Решение №-3707-НР от 3 октомври 2016 г.

 

Обявяване на договорите във връзка с информационно-разяснителната кампания за национален референдум


 

Наименование на инициативен комитет/партия/коалиция Посредник Предмет на договора Срок на договора Медия Обща стойност(в лева без ДДС)
ПАРТИЯ „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  Не

Предоставяне на програмно/рекламно време в програмата на Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air” с цел реализиране на информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 06 ноември 2016 г. чрез излъчване на клипове с продължителност до 30 /тридесет/ секунди.

19.10.2016 - 05.12.2016  Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air”  6666,48
Инициативен комитет, представляван от Светозар Стоянов Съев  Не

Предоставяне на програмно/рекламно време в програмата на Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air” с цел реализиране на информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 06 ноември 2016 г. чрез излъчване на клипове с продължителност до 30 /тридесет/ секунди.

24.10.2016 - 05.12.2016  Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air”  2499,69
Коалиция „КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ“  Не

Предоставяне на програмно/рекламно време в програмата на Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air” с цел реализиране на информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 06 ноември 2016 г. чрез излъчване на клипове с продължителност до 15 /петнадесет/ секунди.

28.10.2016 - 04.11.2016  Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air”  1002,60
Инициативен комитет, представляван от Каролина Бойчева Цампарова  Не

Предоставяне на програмно/рекламно време в програмата на Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air” с цел реализиране на информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 06 ноември 2016 г. чрез излъчване на клипове с продължителност до 60 /шестдесет/ секунди.

29.10.2016 - 05.12.2016  Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air”  16702,80
Инициативен комитет, представляван от Пламен Христов  Не

Предоставяне на програмно/рекламно време в програмата на Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air” с цел реализиране на информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 06 ноември 2016 г. чрез излъчване на интервю.

02.11.2016 - 05.12.2016  Телевизия „България он ер”/”Bulgaria on air”  11916,67