News/Press releases
2015-09-14
Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс