News/Press releases
За да може да се развива пазарът са изключително важни чуждите инвестиции
2014-06-17
Чуждите инвестиции са изключително важни за развитието на сектора на имотите. През последните години наблюдаваме отлив от инвеститори, а докато не се завърнат те на пазара, няма как инвестиционните имоти да се реализират, нито да се осъществяват нови проекти. – това коментира Виктор Генев – съдружник и мениджър "Бизнес развитие" в Консултантска къща "Амрита", на дискусията на Клуб Investor.bg с тема “Успешни практики при управлението на портфейли от имотни активи”, която се състоя вчера.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че съществуват грешни подходи по отношение на реализацията на активи и че един от основните проблеми, свързани с управлението на инвестиционните портфейли, е неразбирането на разликата между бизнес имотите и жилищните имоти, както и каналите за тяхната реализация. Като ключови проблеми бяха поставени също липсата на експертиза, на бюджети за маркетинг, неразбирането на оценките и нежеланието на собствениците да вземат навременни решения за портфейлите си, които не са добри и изгодни за тях.

Некачественото проектиране или неизпълнението на проектите е друг източник на проблеми и допълнителни разходи, посочи Гален Тодоров от Ахи Кериър Клон България. “Малко са добрите примери, за които може да се каже, че инвеститорът е мислил за експлоатационните разходи и микроклимата в сградите”, коментира той.

Според Константин Бояджиев – мениджър “Бизнес развитие” в Галакси Пропърти Груп, подходът към бизнес имота като към РЗП също е сред основните проблеми, спъващи адекватната реализация. “Не се изкарва на преден план бизнесът, който се генерира, периода за възвръщане на инвестицията. Особено по-малките компании не осъзнават това и масово продават с цена на кв. м”, сподели той.

Като друг проблем в дискусията се оформи разминаването в очакванията между собствениците и потенциалните инвеститори, който е особено видим при банките. Финансовите институции през последните години придобиха доста недвижими имоти извън жилищния сегмент заради невъзможност на кредитополучателите да си покриват заемите за бизнеса. Според участниците в дискусията банките се справят добре с управлението на жилищните имоти, но изпитват трудности с реализацията на портфейлите от бизнес имоти.

“В момента има разминаване между цената, която банките предлагат, и това, което инвеститорите търсят. Инвеститорите може би в момента търсят твърде голяма сделка и постигане на ниска цена, докато банките не могат да си позволят такава ниска цена”, посочи Виктор Генев.

Един от изводите в дискусията беше, че още преди да се започне планиране на инвестиция в бизнес имот, е необходимо да се направят задълбочени анализи за нуждата от този имот, за неговите потенциални ползватели и техните нужди. Едва тогава следва да се пристъпи към проектирането и реализацията на проекта. Другият извод беше, че е изключително необходимо екипът, който отговаря за реализацията на проекта, за маркетинга и продажбите, да бъде проактивен и да търси директен контакт с клиентите, както и да води целенасочена политика за задържане на наемателите.

В дискусията участваха Добромир Ганев – заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение „Недвижими имоти“, Константин Бояджиев – директор "Бизнес развитие" в Галакси Пропърти Груп, Тодор Кавръков – мениджър отдаване под наем в Търговски център „Европа“, Виктор Генев – съдружник и мениджър "Бизнес развитие" в Консултантска къща "Амрита" и Гален Тодоров – инженер продажби в „АХИ Кериър“.

Клуб Investor.bg на тема имоти се проведе със съдействието на „АХИ Кериър“, Клон България и Консултантска къща "Амрита".

Институционални партньори на клуб Investor.bg са Индустриален холдинг - България, БФБ – София, Дакси, Германо-българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) и медийна група Bulgaria ON AIR.