ibg.bg » за инвеститори

Добре дошли в Центъра за инвеститори на Инвестор БГ АД. На тази страница е представена информация за Инвестор БГ АД и неговите резултати, предназначена за инвеститорите.
Тук може да намерите:
  • Новините, разкривани от ИБГ съгласно нормативните изисквания за публични дружества до КФН, БФБ и обществеността. ТУК
  • Подробности за акцията, дневни изтъргувани обеми и цени за деня и финансови показатели. ТУК
  • От тук можете да изтеглите всички отчети на ИБГ от 2004 година насам - годишни и тримесечни. ТУК
  • Подробности относно корпоративното управление на ИБГ, което е съобразено с Националния кодекс за корпоративно управление. ТУК
  • Основните права на акционерите. ТУК
  • Материали и протоколи от ОСА. ТУК